Heatherhill

Heatherhill

Heatherhill er et pragtfuldt, åbent, bakket område på ca. 35 ha. ved Sjællands nordkyst, nær Rågeleje. Det er fredet sammen med dele af Hanebjerg Mose og dele af sommerhusområdet på Hanebjerg. Fredningen sikrer områdets landskabelige, biologiske og geologiske værdier samt befolkningens adgang til bakkerne og stranden.

Terrænet med dets markante bakker og dale blev dannet ved den sidste istid. Sand og grus er ført med vand fra den smeltende is og har lagt sig foran iskanten som de nuværende fladtoppede højdedrag 

langs kysten. En strøm af smeltevand har udgravet dalstrøget mellem P-pladsen og stranden, og siden har havet fjernet materialet foran den 15-20 m høje kystskrænt. Lavningen omkring den lille sø skyldes bortsmeltning af et isstykke, der har ligget i aflejringerne. Rækken af langstrakte bakker på tværs af kysten er materiale, der har ligget på bunden af et vandløb, som passerede gennem isen. Senere har også vinden tilført terrænet et lag sand, ikke mindst under sandflugtsperioden i 15-1700 tallet.

Heatherhill kan ikke andet end at nydes hele året rundt og er også om vinteren et særdeles attraktivt kælkested for alle aldre, når sneen er dalet smukt ned over bakkerne. 

Navnet Heatherhill (Lyngbakke) stammer fra den bygning, som tidligere var sommerresidens for den velhavende engelske direktør Vincent og hans familie. Den var bygget i britisk stil og fornemt indrettet på en bakke nær kysten, men blev ødelagt af tyskerne under 2. Verdenskrig. Vincent og familien medvirkede i 1947 til at sikre området og dets natur mod udstykning. I 1960 blev området fredet og størstedelen er i dag offentligt tilgængeligt til fods.

Sommerfuglene nyder godt af det lave, blomsterrige plantedække. I Heatherhill lever da også helt usædvanligt mange sommerfuglearter, hvoraf en del efterhånden er sjældenheder i det øvrige Danmark.