A.P. Møller Grunden

A.P. Møller Grunden

A.P. Møller Grunden, også kaldet Skibsredergrunden, er et 93.000 m2 stort, fredet naturareal, der måler ca. 215 m x 445 m. Grunden er tidligere sommerresidens for familien A.P. Møller, der omkring år 1917 lod bygge en villa på ca. 200 m2. I 1977 købte Frederiksborg Amt grunden af Sally Anne McKinney Møller med henblik på at udlægge den til et offentligt, rekreativt område. Grunden blev fredet i 1979, og selvom hovedhuset i 1981 blev brændt ned til grunden som en øvelse for Falck og brandvæsenet, ligger indkørsel og fundamenter stadig som efterladte spor i landskabet. I dag er det et herligt naturområde for alle aldre, hvor både borde og bænke står til rådighed, så middagen snildt kan nydes i den friske natur med dejligt syn og lyd af friske bølger.

Arealet består overordnet af 3 dele:
Den sydligste del er tørt overdrev med hedepræg domineret af hedelyng og revling samt kraftig græsvækst af bølget bunke. Her er også en P-plads, hvor der er registreret en rødlistet art af fliget brombær.  Pladsen er hyggeligt afskærmet af skovfyr, så den ikke er synlig fra vejen.

Den midterste del er træbevokset med en blanding af nål og løv. I dette område finder man umiddelbart resterne af den gamle AP Møller - villa.

Den nordligste del er skrånende med en mosaik af trampede stier gennem revling, rynket rose, opvækst af bævreasp og bjergfyr. Desuden findes her naturlige ”gryder”, der fungerer som solbadesteder.